Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

CZYM JEST COACHING?

COACHING
Pozwól Sobie odnaleźć Siebie - w Sobie.
Andrzej Krawczyński_
_____Istnieje wiele definicji coachingu, wszystkie one jednak zawierają pewne kluczowe słowa stanowiące sedno tej ciągle rozwojowej metody. Jest to proces oparty na wzajemnych relacjach Klienta i Coacha. Coaching jest formą wsparcia a jednocześnie inspiracją do rozwoju. Pomaga w osiągnięciu założonego przez Klienta celu.
Poszerza samoświadomość, powoduje zwiększenie wiary we własne siły, odnajduje motywację do działania, powiększania obszaru kontroli otoczenia i działań, rozpoznania swoich najmocniejszych stron i wyboru optymalnego ich wykorzystania.

______Wyróżniamy coaching indywidualny i grupowy w zależności od tego czy skierowany jest do indywidualnego klienta czy do grup, zespołów. Ponadto ze względu na zawód wykonywany przez klienta lub status społeczny mówimy o coachingu menedżerskim, executive coachingu, VIP coachingu. Najpopularniejszym wg mnie jest jednak Life coaching (życiowy lub personalny) ukierunkowany na rozwój osobisty klienta, kształtowanie celów, zachowań nad którymi chce pracować. Oczywiście podział ten jest niewyczerpujący, pojawiają się ostatnio nowe rodzaje i nowe nazewnictwo. Należy dodać również, że rodzaje coachingu mogą się na siebie nakładać i łączyć. Bezsprzecznie wszystkie rodzaje coachingu pomagają klientom podążać w pewnym określonym przez nich kierunku.


COACHING NA SKRÓTY


1. Pamiętajmy, że coaching nie służy do "naprawiania". Coaching pomaga wydobyć to, co w ludziach najlepsze. Pomaga rozwinąć zdolność do rozwiązywania problemów.

2. Coaching otwiera możliwości i rozwija coachowanego poprzez nowe spojrzenie na świat.

3. Coaching to proces rozłożony w czasie. Sesje są krótkie i z góry zaplanowane. Mogą odbywać się wszędzie tam, gdzie coachowany czuje się dobrze.

4. Profesionalnego coachingu nie można zakończyć w czasie jednej sesji, coaching jest bowiem trwającym w czasie procesem szeregu sesji.

5. Coaching nie załatwi wszystkiego, nie wszyscy są gotowi do coachingu, ale na pewno wydobywa z coachowanego to, co najlepsze.

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego