Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

JOBCOACHING W PERSPEKTYWIE GENDEROWEJ

COACHING > JOBCOACHING

Może zacznę od tego co to jest gender?

A więc gender wskazuje na cechy społeczne różne dla kobiet i mężczyzn w odróżnieniu od różnic biologicznych. W danym społeczeństwie pewne reguły nadają kobietom i mężczyznom różne atrybuty zachowania, obowiązki i zadania.


Jak to jest na naszym obszarze?

Obserwujemy różne wartościowanie płci, np.:"Wspaniale, jest chłopak"/ "Fajnie, że dziewczynka"). Widzimy różne zachowania społeczne, małe dziewczynki rozmawiają a chłopcy angażują się w sport. Najbardziej widoczne stereotypy dotyczą ról kobiet i mężczyzn (to jest zawód kobiecy/ to jest zawód dla mężczyzn).

I co z tego wynika?

Przede wszystkim nierówności, zazwyczaj na niekorzyść kobiet, chociaż nie koniecznie. Ograniczenia w zajmowaniu stanowisk, w wyborach, w relacjach.
Nierówności te chyba najbardziej widoczne są w sferze pracy i zatrudnienia. Poziom aktywności zawodowej i stopa zatrudnienia kobiet jest niższa od mężczyzn. W 2011 na 1000 aktywnych zawodowo kobiet przypadało 1053 biernych zawodowo, na 1000 mężczyzn tylko 543. Kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin jak i więcej kobiet przerywa karierę zawodową. Mając na uwadze zakres sektorów zatrudnienia jak i stanowisk dla kobiet ich wybór jest znacznie mniejszy. Ponadto kobiety są niedostatecznie reprezentowane w wysokich kategoriach społeczno-zawodowych (mniejsze członkostwo w grupach członków kadry kierowniczej). Kobiety przeważają w formach zatrudnienia o nietypowym i niepewnym charakterze, mam tutaj na uwadze rodzaje umów o pracę/zleceń. Dużo kobiet pracuje w nieregularnych godzinach pracy i za niższe wynagrodzenie od mężczyzn (w 2010 r. było niższe o 15%). Nadal stopa bezrobocia kobiet jest większa niż mężczyzn. Kobiety częściej wykonują większą część nieformalnej, niepłatnej pracy w domu, mam tu na myśli obowiązki domowe, zajmowanie się rodziną.


A jakie to ma konsekwencje dla jobcoachingu?

Takie, że lepiej żyje się mężczyznom, zwłaszcza na polskim rynku pracy. To bardzo ważne stwierdzenie dla Jobcoachów pracujących z kobietami, nie można „udawać” przed nimi, że różnic genderowych nie ma. Negowanie perspektywy genderowej może bowiem doprowadzić do zamknięcia się tej grupy na rynek pracy. To właśnie stosowanie perspektywy genderowej jest warunkiem koniecznym w jobcochingu, zapewnia odpowiednią jakość i efektywność pracy z klientem.22 WRZEŚNIA 2013

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego