Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

UWZGLĘDNIENIA I INTEGRACJA WYMIARU GENDEROWEGO W JOBCOACHINGU

COACHING > JOBCOACHING

W jobcoachingu osoba coachowana nie może być widziana w oderwaniu od kontekstu środowiska w jakim żyje. A więc od naszego społeczeństwa, z jego różnicami i nierównościami między mężczyznami a kobietami. Zrozumienie przez jobcoacha wymiarów genderowych, które odgrywają rolę w złożonym systemie życiowym coachowanego pozwala na poznanie rzeczywistości w jakiej on żyje. A także na zbadanie oddziaływania stereotypów na osobę coachowaną i organizacje w jakiej pracuje, bądź będzie pracowała.

Jobcoach w celu zapoznania się w jakim stopniu stereotypy wpływają na osobę przechodzącą proces integracji może posłużyć się odpowiednimi pytaniami by poznać odpowiedź:

 • Jaka jest wiara w siebie i poczucie własnej wartości klienta?
 • Jakie ona ma wyobrażenie tego, co może zrobić – co potrafi zrobić i do czego ma prawo.
 • Jaką rolę klient widzi dla siebie, jakie ma preferencje co do podziału zadań?
 • Czy zaczynając pracę klient zyska czy w rzeczywistości straci pod względem finansowym?


Poznanie perspektywy genderowej przydaje się podczas negocjacji umowy, elementu niezbędnego w procesie jobcoachingu. Jobcoach działa z większym wyczuciem, precyzją i może antycypować określone trudności.

 • Jaki jest rzeczywisty problem?
 • Czy jest on w sferze zatrudnienia, sferze rodzinnej, czy w obu sferach jednocześnie?
 • Kto ma znaczenie w rozwiązaniu trudności, czy tylko coachowany, czy osoby z jego otoczenia prywatnego, czy zawodowego a może instytucje, prawo?
 • Jakie ma oczekiwania klient, a jakie jego otoczenie?
 • Czy oczekiwania są zbieżne czy rozmijają się w celach?
 • Jakie coachowany ma zasoby?
 • Jakie ma zahamowania i blokady?
 • Jak będzie oceniać rezultaty swoich działań?


Jobcoach wspólnie z coachowanym szuka konkretnych wskaźników pokazujących czy jest na dobrej czy na złej drodze, biorąc płaszczyznę zawodową i prywatną. Wskaźniki te powinny być sygnałem alarmowym dla klienta gdy zboczy z prawidłowej ścieżki i sytuacja będzie rozwijać się w złym kierunku.

W następnym artykule poznamy profil jobcoacha.

2 grudzień 2013 r.

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego