Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

"Magia - ale czy w coachingu?"

ARTYKUŁY > 2010


"Magia - ale czy w coachingu?"Temat III spotkania Klubu Coacha w Poznaniu wywołał burzliwą dyskusję o wykorzystaniu magii w coachingu. Część uczestników twardo stała na stanowisku braku przydatności dla procesu coachingowego a część Coachów uważała, iż wszystko co może pomóc w procesie i równocześnie klientowi, może zostać wykorzystane.
Zająć stanowisko możemy jedynie wtedy gdy posiadamy wiedzę na temat "magicznych sposobów" pomocy ludziom.

Z powodu znacznych ograniczeń czasowych mogliśmy wysłuchać tylko dwie zaproszone osoby. Jedną z nich była Basia Mroczkowska - specjalistka od ustawień systemowych wg. Berta Hellingera, drugą Marzenka Płochocka – numerolog.

Warto pokrótce przybliżyć te dwie metody pomocy ludziom, abyśmy sami mogli stwierdzić czy dla nas Coachów będzie ta pomoc użyteczna.
„Wina i niewinność, sumienie, porządek, więź, pokora i cześć dla rodziców – tak brzmią centralne określenia psychoterapii systemowej Berta Hellingera”1.
Na zajęciach grupowych podczas ustawień uczestnicy siedzą w kole, jedna z osób, która ustawia dla siebie problem o którym mówi prowadzącemu, najczęściej terapeucie wychodzi na środek i wybiera reprezentantów siebie i np.: swojej rodziny, symboli, relacji itp. Jeżeli ustawia się rodzinę prowadzący zwraca uwagę, by nie zostali pominięci członkowie rodziny nielubiani, zapomniani, wyeliminowani z pamięci, jak: byli narzeczeni, narzeczone, nieślubne rodzeństwo czy dzieci. Ważne dla ustawień są ciężkie wypadki losowe, jak: samobójstwa, morderstwa, nagła śmierć. Po wybraniu reprezentantów klient bierze każdego za ramię i wprowadza w środek koła i ustawia wg swojego wewnętrznego obrazu, co powoduje, że stoją między sobą w jakiś relacjach, a sam siada na miejscu – staje się obserwatorem swojej rodziny. Już taka wizualizacja daje klientowi pierwszy obraz sytuacji problemowej.
Następnie prowadzący pyta każdego reprezentanta co odczuwają fizycznie, emocjonalnie i co czują do pozostałych reprezentantów. Jak każdy określi swoje odczucia prowadzący ustawia reprezentantów tak, aby każdy z nich czuł się dobrze. Ważne dla tego etapu są wszystkie sygnały werbalne i niewerbalne wysyłane przez reprezentantów takie, jak: mimika, gesty, rozjaśnione twarze, odprężenie. Często podczas ustawienia można zobaczyć jak niektórzy utożsamiają się z innymi, naśladują zachowania a więc nieświadomie przejmują losy urodzonych wcześniej a np. zmarłych nagle, co Hellinger nazywa „uwikłaniem”. Najczęściej na tym etapie ustawienia klient podmienia się ze swoim reprezentantem (nie jest to konieczne) i wyraża szacunek dla wskazanej przez ustawienia członkowi rodzinie. I na tym etapie prowadzący zwraca uwagę, by wszystko działo się z powagą, inaczej ustawienie zostaje przerwane. Jeżeli podczas ustawienia nastąpi rozwiązanie jest ono traktowane jako „Łaska”. Prowadzący „pomaga” klientowi w ujawnieniu się problemu, ale to klient decyduje co z tym zrobi, to na klienta spada odpowiedzialność za dalszą swoją przyszłość. Hellinger uważa, że jest tylko pomocnikiem w dotykaniu przez klienta sił uzdrawiających płynących z rodziny a swoją metodę traktuje nie jako terapię a służbę w pojednaniu. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że obraz rozwiązania odnaleziony podczas ustawień rodziny oddziaływuje na rzeczywistą rodzinę bez względu na to czy ma wiedzę na temat ustawienia. Jeden z Terapeutów Albrecht Mahr zwraca uwagę, żeby przeżycia obrazu podczas ustawienia towarzyszyły klientowi na co dzień. Trudno bowiem twierdzić, że ustawienie rodziny rozwiązuje wszystkie problemy, to klient w kontaktach z rodziną czy problemem, relacją (wewnętrznym kontakcie) przyjmował postawę uzdrawiającą z ustawień. Chodzi o to, by terapia ta była terapią długoterminową, za którą klient sam jest odpowiedzialny.
Dokładniejszą wiedzę na temat ustawień systemowych można uzyskać z książek takich, jak: „Bez korzeni nie ma skrzydeł” - Bertolda Ulsamera i „Dlaczego dusza choruje i co ją uzdrawia. Terapia rodzinna Berta Hellingera” - Thomas'a Schafera.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu była numerologia rozumiana jako system dający klientom dostęp do energii ukrytej w liczbach. Każda liczba, czy to Przeznaczenia, Osobowości, Serca, Psychiki lub Wyrazu występująca na diagramie systemowym roztacza wokół energię a ta przepływa między poszczególnymi liczbami.
Numerologia to pewien sposób patrzenia na liczby, który pozwala na analizowanie ich znaczenia w życiu. Stosując jej podstawowe zasady, klienci łatwiej rozumieją skąd biorą się problemy z własną akceptacją, jak rodzą się sympatie i antypatie a także pozwala to na przeanalizowanie własnych słabości i mocnych atutów, cech własnego charakteru i osobowości.
Zadaniem Numerologa jest przede wszystkim wytłumaczenie znaczenia imion, nazwisk, dat urodzenia i zastosowania numerologii w opisaniu związków. Jasne jest, że każde imię jest dobre wtedy, gdy klient nie ma wymagań, ale wiemy, że ludzie mają ogromne wymagania od życia, czasem nawet nierealne. Numerologia dostarcza niezbędnych informacji, daje zrozumiały opis energii zawartej w imionach, nazwiskach czy datach urodzenia. Przede wszystkim koniecznym krokiem w zastosowaniu numerologii jest przyjęcie rady Wyroczni Delfickiej, która mówi „poznaj samego siebie”. Niezbędne jest bowiem poznanie siebie, zaakceptowanie siebie, a to z kolei jest podstawą do zaakceptowania innych, takimi jakimi są.
Jak wiemy każda z dziewięciu liczb w diagramie jest otoczona pewną liczbą kręgów a energia przepływa z liczb od większej do mniejszej ilości okręgów. Pamiętać należy, że każdy z nas posiada energię wszystkich liczb a rozbieżności kryją się w energiach, których posiadania jesteśmy świadomi i tych noszonych w podświadomości.

Warto przybliżyć pewne szczególne liczby stosowane w numerologii, które mają znaczenie dla relacji partnerskich, sytuacji materialnej itp.:
Liczba Przeznaczenia - to liczba, której nie można zmienić, jest bowiem sumą cyfr dnia, miesiąca i roku urodzenia mówiąca o tym, na co dana osoba zasługuje bez względu na to, co sama o tym myśli. Przeznaczenie toczy się w cyklach co 18 lat co znajduje odzwierciedlenie w wiedzy nieświadomego umysłu i związane jest ze sferą duchową. Liczba ta jest ważniejsza od innych liczb i wywiera większy wpływ po 36 roku życia.
Liczba Osobowości - jest obliczona na podstawie imienia i nazwiska, ukazuje zdolności, umiejętności, słabe i mocne strony charakteru.
Liczba Serca - wyliczana jest wg ilości samogłosek występujących w imieniu i nazwisku a ukazuje dokładniej dążenia w świecie wymarzonym czy idealnym.
Liczba Wyrazu - wyliczana jest wg ilości spółgłosek w imieniu i nazwisku a mówi o tym jak dana osoba odnosi się do świata zewnętrznego.

To co opisałam jest jedynie niewielką informacją na poczet tego artykułu, warto zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych liczb, ich wzajemnych kombinacji, częstotliwości występowania oraz wpływu liczb na życie osobiste i zawodowe. Informacje takie znajdziemy w wielu publikacjach, osobiście polecam „Numerologia” Normana Shine, „Jak poznać przeznaczenie” Jane Struthers'a oraz „Data urodzenia numerologiczne przesłanie” Grażyny Heinrich.

Poznań, 08.06.2010 r.

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Podmenu:


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego