Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

PROFIL JOBCOACHA

COACHING > JOBCOACHING

Projekt Flora przedstawia nam profil Jobcoacha, który ma na uwadze szeroki zakres zadań odnoszący się do wielu różnych osób. Nie tylko nabycie wiedzy, ale postawy i pewne umiejętności są niezbędne do wykonywania funkcji Jobcoacha.

Cechy postawy:

 • Otwartość i neutralność, oraz poszanowanie prywatności – Jobcoach podchodzi do osób w procesie bez żadnych uprzedzeń z pełną gotowością wysłuchania. Przyjmuje postawę neutralną (dyplomaty), zachowuje dyskrecje w kontaktach, szanując prywatność uczestnika.
 • Pozytywne i motywujące nastawienie – Jobcoach wspiera innych w procesie nauki i rozwoju. Musi zatem wierzyć w możliwości, motywacje, postawę (w tym zawodową) klienta i okazywać mu pozytywne poparcie.
 • Asertywność i stanowczość – Jobcoach dokonuje uzgodnień i wyznacza wyraźne, nieprzekraczalne granice z klientami i przestrzega ich. Nie cofa się przed konfrontacją i ma odwagę stawić czoło wyzwaniom, oraz podejmować inicjatywę.
 • Zaangażowanie – Jobcoach jest zainteresowany funkcjonowaniem klienta w nowej roli zawodowej ale równocześnie zachowuje odpowiedni dystans w stosunku do klientów i ich problemów.
 • Elastyczność – Jobcoach musi elastycznie reagować na różnorodne oczekiwania i sytuacje. Liczą się tutaj zdolności dostosowawcze i adaptacyjne w zgodzie z założonym planem pracy.
 • Świadomość genderowa – Jobcoach powinien być zaznajomiony z problematyką genderową i zmniejszać wpływ ukrytym często mechanizmom.Umiejętności:

 • Komunikacyjne – Jobcoach musi umieć wsłuchać się w różne historie, zrozumieć różne języki (nawet język metafor), którymi posługują się klienci. Musi umieć przekazywać informacje w sposób jasny i precyzyjny.
 • Społeczne i relacyjne – Jobcoach musi chętnie przebywać wśród ludzi i szybko z nimi nawiązywać kontakty budząc przy okazji zaufanie. Dobra intuicja i cierpliwość połączona z umiejętnością motywowania zapewnia Jobcoachowi wykonanie zadania. W sytuacjach konfliktowych powinien zachowywać spokój, bezstronność.
 • Łatwe dostosowanie i przyswajanie informacji – Jobcoach powinien w krótkim czasie zapoznać się z możliwościami, ograniczeniami, aspiracjami i motywacjami klienta. Powinien też posiadać umiejętności obserwacji, spostrzegawczości, oceny ważności poszczególnych faktów.
 • Funkcjonowanie samodzielne i w grupie – Jobcoach pracuje samodzielnie ale równocześnie w porozumieniu z innymi osobami.
 • Organizowanie i planowanie – Jobcoach planując i organizując pracę powinien zachować elastyczność działania.
 • Administracyjne – Jobcoach powinien korzystać z udogodnień informatycznych w celu prowadzenia odpowiedniej dokumentacji klientów.


Wiedza:

 • Znajomość siebie – Jobcoach powinien znać swoje możliwości, mocne i słabe strony, mieć świadomość wartości i norm stosowanych świadomie i nieświadomie.
 • Znajomość grupy docelowej – Jobcoach powinien rozumieć globalny kontekst i problemy grupy docelowej z jaką pracuje. Powinien wyczuwać sytuację klienta ktorego będzie wspierał.
 • Znajomość świata pracodawców – Jobcoach powinien rozumieć rzeczywistość na rynku pracy i przedsiębiorców, znać regulacje gospodarcze i społeczne.
 • Znajomość środków pomocy w zatrudnieniu i statusów zatrudnienia, regionalnych oragnizacji i instytuacji pomocy społecznej, psychologicznej i medycznej.
 • Znajomość perspektywy genderowej.


09.01.2014 r.

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego