Menu główne:

Profesjonalny Coaching - Danka Brzezińska


Idź do treści

WSTĘP DO METODY

COACHING > JOBCOACHING

Jobcoaching, metoda nie tylko dla osób 45+. To wsparcie (coaching) w funkcjonowaniu zawodowym (job). Każda osoba w Polsce i na świecie, bez względu na miejsce jakie zajmuje w hierarchii i moment w karierze zawodowej, jest potencjalnym klientem jobcoachingu.

W związku z zakończeniem prac testujących metodę jobcoachignu w Wielkopolsce chciałabym przybliżyć jej idee, metodykę i możliwości stosowania, nie tylko wśród osób bezrobotnych. Nawet jeżeli projekt nie zostanie zatwierdzony przez Urząd to warto jego idee wykorzystać w pracy coacha.
Jest to metoda dosyć kosztowna, wymaga indywidualnego, dostosowanego do każdego klienta z osobna podejścia. W praktyce oznacza to, że korzystać z niej mogą osoby zasobne, które nie musiały pracować a teraz odczuły taką potrzebę równowagi życiowej lub dla osób, za których ktoś chce zapłacić. To mogą być pracodawcy lub instytucje rynku pracy.
Jobcoaching może być wykorzystany w dwojaki sposób, jako coaching kariery nastawionej na zmianę zawodową. Rozumiem tu zmianę diametralną w ścieżce zawodowej, pracę z pasją, zgodną z zainteresowaniami klienta, chęciami a nie wykształceniem. Nie związaną z awansem, rozwojem w danej korporacji czy zaistnieniem w miejscu w którym dziś jestem.
Innym sposobem wykorzystania metody to jobcoaching dla osób długotrwale i nie tylko długotrwale bezrobotnych chcących powrócić lub wejść na rynek pracy. W zastosowaniu tej metody dla osób bezrobotnych 45+ miałam przyjemność uczestniczyć w projekcie i nadzorować go pod względem merytorycznym.
Ponieważ jestem w trakcie pisania podręcznika zastosowania tej metody dla grupy docelowej 45+, najpierw chciałam przedstawić Państwu to czego w podręczniku nie będzie, a ma istotny wpływ na stosowanie jobcoachingu dla innych grup docelowych takich jak: matki powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych, osoby rozpoczynające karierę zawodową, kobiety defaworyzowane na rynku pracy, osoby po przebytych długotrwałych chorobach. Tych grup może być wiele, osób potrzebujących wsparcia może być jeszcze więcej bo rynek pracy w Polsce jest zmienny, trudny i wymaga wielu umiejętności by się po nim poruszać.
Najważniejszym aspektem tej metody jest nie to, że wspiera klienta w poszukaniu swojego miejsca na rynku pracy, a wspiera w jego utrzymaniu, znalezieniu się w nowych warunkach pracy, w nowym środowisku i w całkiem nowych sytuacjach zawodowych.

25.08.2013 r.

ZAPROSZENIE | MOJA OFERTA | COACHING | REFERENCJE | WOLONTARIAT | ARTYKUŁY | KONTAKT | Mapa witryny


Tel. kom. 783 96 26 26 | coach@danka.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego